Praktijkgegevens

Mijn praktijk kun je vinden aan het Antillenpad 6 2035 VT Haarlem.

Klik hier voor de routebeschrijving via Google Maps.

KvK Amsterdam 54396158

Ingeschreven bij STIBAG

Aangesloten bij BATC lidnr 2013

Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz  (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben, kun je via de link downloaden.
 Reglement Geschillencommissie
I
ndien je een klacht hebt, meldt deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt, wordt jouw klacht gemeld bij de geschillencommissie.

AGB Zorgverlenerscode: 90-048348

AGB code van de praktijk Alis Aquilae tevens handelend onder Debby Jane: 90-56912

Alternatieve geneeswijze